Laatuhemmot

Mitä Laatuhemmot ovat ja mitä he tekevät?

Laatuhemmoja on biologian laitoksella viisi. He ovat opiskelijoita, jotka huolehtivat opiskelijoiden osalta opetuksen laadun kehittämisestä ja ylläpidosta.

Laatuhemmot mm….
…vastaavat kurssipalautejärjestelmän toimivuudesta ja yhteenvetojen tekemisestä palautteista.
…osallistuvat opetuksen laadun kehittämiseen erilaisten projektien muodossa.
…järjestävät kaksi kertaa lukuvuodessa Opetuksen Iltapäivän.

Laatuhemmojen tavotteina on opetuksen laadun ylläpitämisen lisäksi mm. keskusteluyhteyksien parantaminen opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä sekä Laatuhemmotoiminnasta kertominen niin omalla laitoksella kuin sen ulkopuolellakin. (Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen Laatuhemmot ovat mm. olleet keskeisessä roolissa arviointitoiminnan käynnistämisessä Englanninkielen laitoksella.)
Laatuhemmojen yhteyshenkilöinä henkilökunnan osalta toimivat käytännössä amanuenssi sekä laitoksen johtaja ja varajohtaja. Laatuhemmot ovat kuitenkin varsin itsenäinen elin, ja toiminnan opiskelijavetoisuus on vahvuus, joka korostaa opiskelijoiden asemaa yhteistyön tekijöinä.

Miksi Laatuhemmotoimintaa tarvitaan?

On sanomattakin selvää, että opetuksen laadun on pysyttävä korkeana. Kursseja on myös ajanmukaistettava ja parannettava jatkuvasti, jotta ne täyttävät tehtävänsä. On kaikkien osapuolten etu, että opiskelu ja opettaminen sujuvat mahdollisimman hyvin ja kaikki ovat tyytyväisiä.
Jos tämä ei jotain vakuuta, on Laatuhemmotoiminnan taustalla myös lain voima: yliopistolain mukaan yliopiston on aktiivisesti arvioitava opetuksensa laatua.

Laatuhemmot vuonna 2018-2019 ovat:

  • Lotta Mäkinen WET, lotta.e.makinen@student.jyu.fi
  • Laura Miettinen SMB, laura.e.miettinen@student.jyu.fi
  • Onni Sirkiä SMB, onni.n.sirkia@student.jyu.fi
  • Anette Ursin YMP, anette.a.k.ursin@student.jyu.fi
  • Saija Vuorenmaa EKO, saija.k.vuorenmaa@student.jyu.fi

Who are Quality guys and what do they do?

Quality guys are four students from the biology department each representing one of the divisions. Quality guys, or in Finnish Laatuhemmot, carry out quality control concerning improving and maintaining the quality of tuition from the perspective of students.

For instance Quality guys….
….are in charge of the course feedback system and summing up the feedback
….organize projects aiming to improve the quality of tuition
….host The Afternoon of Tuition or Opetuksen iltapäivä twice each academic year.

In addition to maintaining the quality of tuition, quality guys aim to connect students and staff by keeping the channels of communication open. Quality guys also promote their concept of student run quality control in their own department as well as outside it. For example Quality guys have been central to the starting of the evaluation activities at the English department.

What are they needed for?

It goes without saying that the quality of tuition has to remain high. Courses have to be updated and improved regularly so that they can fulfill their initial purpose. It benefits all parties when the level of tuition stays high. The Universities Act also obligates universities to actively evaluate the quality of tuition.

Quality guys for the year 2018-2019 are:

  • Lotta Mäkinen WET (Aquatic sciences), lotta.e.makinen@student.jyu.fi
  • Laura Miettinen CMB (Cell and molecular biology), laura.e.miettinen@student.jyu.fi
  • Onni Sirkiä CMB (Cell and molecular biology), onni.n.sirkia@student.jyu.fi
  • Anette Ursin ENV (Environmental science), anette.a.k.ursin@student.jyu.fi
  • Saija Vuorenmaa ECO (Ecology and evolutionary biology), saija.k.vuorenmaa@student.jyu.fi