Valikko Sulje

Syrinxin turvallisemman tilan periaatteet

Näiden periaatteiden tarkoituksena on tehdä Syrinx ry:n toiminnasta turvallisempaa kaikille. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ilman pelkoa syrjinnästä tai häirinnästä. Jokainen Syrinxin jäsen on osaltaan vastuussa turvallisemman tilan toteutumisesta. Näiden periaatteiden tarkoitus ei ole kieltää keskustelua vaikeistakaan aiheista, vaan ohjata keskustelemaan aiheista kaikkia kunnioittavasti. 

Kunnioita muita, toisten mielipiteitä ja muiden henkilökohtaista tilaa. Älä esimerkiksi koske kehenkään ilman lupaa tai tuijota häiritsevästi. Anna toisille tilaa ja pyydä tarvittaessa tilaa myös itsellesi. Erilaiset mielipiteet ovat suotavia, mutta vihapuhe ei ole missään muodossa hyväksyttävää.

Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus puheenvuoroon. Puhu niin, että kaikki voivat ymmärtää. Avaa esimerkiksi vaikeat termit ja huomioi myös vieraskielisten opiskelijoiden mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä kysy henkilökohtaisia asioita, jos et tunne henkilöä hyvin.

Pyri välttämään oletusten tekemistä toisesta henkilöstä, pyri kohtaamaan uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti. Älä tee oletuksia henkilön sukupuolesta, seksuaalisuudesta, arvoista, uskonnosta, kansallisuudesta, etnisyydestä, terveydentilasta, taustasta, toimintakyvystä tai muista ominaisuuksista.

Älä häiritse ketään sanallisesti tai käytä syrjivää kieltä. Älä käytä esimerkiksi rasistista, homofobista (= seksuaalivähemmistöjä syrjivää), transfobista (= sukupuolivähemmistöjä syrjivää) tai ableistista (= vammaisia ihmisiä syrjivää) kieltä. Älä pilkkaa tai halvenna toisia. Vältä spekulointia ja juoruilua.

Kuuntele, opi ja pyydä anteeksi. Suhtaudu vastaantuleviin tilanteisiin mahdollisuutena oppia uutta. Pyri tunnistamaan omat ennakko-oletuksesi ja etuoikeutesi. Mikäli joku huomauttaa sinua toiminnastasi, ole avoin kuuntelemaan ja kehittymään. Pyydä anteeksi, jos olet loukannut jotakuta. Muista kuitenkin, että myös erehtyminen on inhimillistä.

Puutu havaitsemaasi epäasialliseen käytökseen. Tilanteeseen puuttuessasi, tee se kaikkia osapuolia kunnioittaen. Puutu tilanteeseen kuitenkin vain, jos tunnet oman olosi turvalliseksi. Pyydä tarvittaessa apua esimerkiksi SoPo-KoPolta, muilta hallituksen jäseniltä, Hyviksiltä tai vaikkapa JYYn häirintäyhdyshenkilöiltä. Keskustelut kaikkien edellä mainittujen kanssa ovat luottamuksellisia.

Jyyn häirintäyhdyshenkilöt

Syrinxin yhdenvertaisuus suunnitelma

SoPo-KoPon palautelomake