Valikko Sulje

Syrinx ry:n ympäristöohjelma hallituskaudelle 2023

Ympäristösuunnitelma hyväksytty 9.12.2022

Syrinx ry:n missioon kuuluu ympäristön huomioiminen kaikessa toiminnassaan ja luonnonläheisyys on yhdistyksen keskeinen arvo. Ympäristöohjelman tarkoituksena on edistää ja kehittää Syrinxin ympäristöystävällisyyttä sekä lisätä Syrinxin jäsenten ympäristötietoisuutta. Ohjelman avulla laaditaan hallituskaudelle selkeät tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä seurataan niiden toteutumista. Ympäristöohjelman toteutumista seuraa yhdistyksen ympäristövastaava ja sen päivittämisestä vastaa ympäristövastaava yhdessä hallituksen kanssa. 

Hankinnat

TAVOITETOIMENPIDEVASTUU
Huomioidaan hankintojen ympäristöystävällisyys.-Pyritään hankkimaan vain tarpeeseen. 
-Hankitaan mahdollisuuksien mukaan aina käytettynä tai lainataan/vuokrataan.
-Pyritään hankkimaan lähellä tuotettua ja ekologisesti valmistettuja tuotteita. 
-Sähkölaitteissa huomioidaan energiatehokkuus. 
-Hankitaan tuotteita, joilla on pitkä käyttöikä. 
Hankinnoista vastaava henkilö / puheenjohtajisto
Huomioidaan kierrätettävyys ja jatkojalostaminen-Hankintojen tulee olla kierrätettävissä ja ne tulee kierrättää tuotteen elinkaaren päätyttyä. 
-Pyritään käyttämään tuote turvallisuuden mukaan mahdollisimman loppuun.
Hankinnoista vastaava henkilö / puheenjohtajisto

Tapahtumat

TAVOITETOIMENPIDEVASTUU
Tapahtumien aikana muodostuu mahdollisimman vähän jätettä.-Pyritään käyttämään kertakäyttöastioiden sijaan kestoastioita
-JYY:n laina-astiat
-Pyydetään osallistujia tuomaan omat mukinsa tapahtumiin
-Käytetään biohajoavia tai kierrätettäviä  koristeita
Tapahtumatiimi ja muut tapahtuman järjestämiseen osallistuvat
Roskat pyritään kierrättämään oikeaoppisesti-Selvitetään etukäteen tapahtumapaikan kierrätysmahdollisuudet.Tapahtumatiimi ja muut tapahtuman järjestämiseen osallistuvat
Vältetään turhia ostoksia tapahtumiin.Pidetään inventaario ajan tasalla
-Suositaan jo olemassa olevien tarvikkeiden käyttöä
-Lainataan tarvittaessa (esim. JYY:n tai ainejärjestöjen lainatavarat)
Tapahtumatiimi ja muut tapahtuman järjestämiseen osallistuvat
Pyritään minimoimaan tapahtumapaikalle saapumisesta aiheutuvat päästöt.-Suositaan tapahtumapaikkaa valittaessa helposti kävellen, pyörällä tai julkisilla saavutettavia paikkoja.
-Järjestetään yhteiskuljetus kauempana oleviin kohteisiin.
Tapahtumatiimi ja muut tapahtuman järjestämiseen osallistuvat
Ruokailussa otetaan huomioon ympäristö- ja ilmastovaikutukset. 
-Oletusarvoisesti tarjotaan kasvisruokaa
-Suositaan kotimaisia ja lähellä tuotettuja vaihtoehtoja.
-Suositaan luomu tuotteita.
Tapahtumatiimi ja muut tapahtuman järjestämiseen osallistuvat
Vältetään ruokahävikkiä-Kerätään tieto osallistujien määrästä ja ruokavalioista.
-Pyritään jakamaan mahdollinen ylijäänyt ruoka esimerkiksi tapahtuman osallistujille.
Tapahtumatiimi ja muut tapahtuman järjestämiseen osallistuvat

Liikkuminen

TAVOITETOIMENPIDEVASTUU
Ulkopaikkakunnille tehtävien bussikuljetuksien päästöjen kompensointi mahdollisuuksien mukaan.-Tapahtumien kuljetusten päästökompensaatio sponsoreilla. Hallitus, tapahtumatiimi

Hallituksen toiminta

TAVOITETOIMENPIDEVASTUU
Ollaan ajan tasalla ainejärjestön omaisuudesta.-Suoritetaan kerran vuodessa varaston ja omaisuuden inventaario.Hallitus / puheenjohtajisto
Järjestetään vähintään yksi ympäristöteemainen tapahtuma hallituskauden aikana. 

Järjestetään kerran vuodessa tapahtuma tai toiminta, jonka tuotot lahjoitetaan luonnonsuojelujärjestölle.
-Esimerkiksi ympäristötalkoot, kirppis yms.  


-Haalarimerkkien myynti
-Yhteistyö luonnonsuojelujärjestön kanssa 
-Vapaaehtoistoiminta
Ympäristövastaava, tapahtumatiimi

Jäsenistö

TAVOITETOIMENPIDEVASTUU
Lisätään jäsenistön ympäristötietoisuutta-Laaditaan perusteellinen ympäristöohjelma, joka on jäsenistölle helposti löydettävissä. 
-Nostetaan ympäristöteemoja esille somessa esim. ympäristöteemaviikot tms. kierrätysvinkkejä, kasvisruokareseptejä, vaatehuoltovinkkejä. 
Ympäristövastaava,  hallitus
Ympäristövastaava, viestintävastaava

Järjestötila

TAVOITETOIMENPIDEVASTUU
Energian säästäminen-Valojen sammuttaminen tilasta poistuttaessa
-Kahvinkeittimen sammuttaminen
Hallitus sekä muut järjestötilaa käyttävät.
Jätteiden lajittelu-Käytetään Tuman ulkopuolella olevia kierrätysastioita.Hallitus sekä muut järjestötilaa käyttävät.
Huomioidaan käytettävien pesuaineiden ympäristöystävällisyys-Hankitaan ekosertifioituja pesuaineita.Hallitus